Marathon Kotten

12 mei 2019

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Marathon Kotten, die op zondag

12 mei zal worden verreden in het Verinkbos. Bij afgelasting van de wedstrijd zult u tijdig bericht ontvangen en kunt u  het inschrijfgeld retour ontvangen.  Voor verkenning en briefing wordt u uitgenodigd om op zaterdag 11 mei om 14.00 uur in de tent op het terrein.

De prijsuitreiking vindt ’s avonds om 20.00 uur plaats.

  • Deelname aan de marathon staat open voor alle koetsiers.
  • Minimum leeftijd voor koetsiers van grote paarden: 16 jaar.
  • Iedere koetsier kan slechts eenmaal deelnemen.
  • Een paard/pony, die reeds aan de marathon dan wel de vaardigheid heeft deelgenomen, mag maximaal nog eenmaal ingezet worden bij enkel de vaardigheid.
  • Koetsiers van aanspanningen zullen worden ingedeeld in de naar het oordeel van de organisatie meest toepasselijke rubriek.

Inschrijfgelden bedragen per aanspanning: € 15,00 voor de gehele marathon  en  

€  5,00 voor enkel de vaardigheid.

 

Inschrijfformulieren (zie helemaal onderaan) en inschrijfgeld dienen uiterlijk 28 april 2019 ingeleverd te zijn bij:

Jeanet Toebes, Bekeringweg 10 te Winterswijk-Kotten of  via het onderstaande digitale formulier aanmelden. (dan betalen voor aanvang van de verkenning en briefing)

 

 

Ogaveformulier Marathon Kotten


Deelname is geheel op eigen risico en organisatie noch terreineigenaren kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade en/of letsel. Tevens verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de reglementen zoals deze door de organisatie worden vastgesteld.

Ik heb de voorwaarden gelezen en ik ga akkoord.

 

—————————————————————————————————————————

 

Inschrijfformulier.

Naam Koetsier:                                           Telefoon:

Adres             :                                              E-mail    :

Woonplaats  :                                              Spoorbreedte marathonwagen:

 

(   ) Hobbyklasse, enkelspan/meerspan* paard/pony*, marathon en vaardigheid.

(   ) Enkel/meerspan* paard/pony* marathon en vaardigheid.

(   ) Jeugdklasse

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

(   ) Alleen vaardigheid pony’s.

(   ) Alleen vaardigheid paarden.

Indien u de koets/aanspanning van een andere deelnemer gebruikt, dan gaarne opgeven wiens aanspanning u gebruikt.

Deelname is geheel op eigen risico en organisatie noch terreineigenaren kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade en/of letsel. Tevens verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de reglementen zoals deze door de organisatie worden vastgesteld.

 

Handtekening deelnemer:

 

Mail de organisatie

Deel dit agenda item