Agenda-item of nieuws doorgeven

Een nieuwtje, uitslagen van een concours of keuring, een aankondiging van een evenement, succes voor een Achterhoekse sporter of fokker? Wij zijn er dol op. Geef het ons door en wij plaatsen alles wat Hippisch Achterhoek-gerelateerd is op onze nieuwspagina en/of in onze agenda. Heeft jouw vereniging, evenement of bedrijf  een abonnement / eigen pagina binnen Hippisch Achterhoek, dan verschijnt het nieuwsbericht ook op die pagina en op Facebook. Heb je geen abonnement, dan plaatsen we de ingezonden Hippisch Achterhoek-gerelateerde nieuwsberichten en agenda-items in de meeste gevallen op de website en in de nieuwsbrief en in sommige gevallen op Facebook. De redactie legt geen verantwoording af over het wel of niet plaatsen van een bijdrage. Foto’s met een beeldmerk/tekst van de betreffende fotograaf erdoor worden niet geplaatst.


Geef hier jouw nieuwsbericht of bijdrage voor de agenda door:
Schrijf kort, bondig en netjes.
Gebruik de 5W- checklist: wie, wat, waar, wanneer en waarom

Vrij van rechten, of met schriftelijke toestemming van fotograaf
Graag een liggende foto

Rechtenvrijefoto geschikt voor web max. 1MB
Rechtenvrijefoto geschikt voor web max. 1MB
Bestand max. 1MB

Indien u tekst of beeld (foto of video) instuurt moet deze bijdrage rechten vrij zijn of er moet toestemming zijn van de auteur of fotograaf om de bijdrage kosteloos te gebruiken in de krant of op internet. Indien er toch voor Hippisch Achterhoek kosten zijn, komen deze voor rekening van u.


Als u dit formulier verzendt, gaat u akkoord met de voorwaarden en verklaart u het onderstaande:

Door inzending van de vermelding verleen ik onvoorwaardelijk, exclusief en eeuwigdurend toestemming voor het gebruik van de vermelding ten behoeve van Hippisch Achterhoek BV zodat Hippisch Achterhoek BV de bijdrage of delen daarvan voor alle mogelijke doeleinden mag (her-) gebruiken en exploiteren.

Ik ben er mee akkoord dat ik geen vergoeding ontvang van Hippisch Achterhoek BV voor het inzenden van de vermelding.

Ik verklaar dat ik met de vermelding geen inbreuk maak op rechten van intellectuele eigendom, portretrecht of enige andere rechten van derden. Voor zover ik zelf geen rechthebbende ben ten aanzien van de vermelding verklaar ik toestemming te hebben van de rechthebbende voor plaatsing van de vermelding. Indien de rechthebbende vermelding wenst van zijn/haar naam zal ik dat aan Hippisch Achterhoek BV doorgeven. Voor zover er sprake is van beeldmateriaal met daarin een afbeelding van een persoon of personen verklaar ik toestemming te hebben van de geportretteerde(n) voor plaatsing van het beeld.

Indien door mijn bijdrage Hippisch Achterhoek BV op enige wijze schade lijdt, ben ik volledig aansprakelijk voor deze directe en indirecte schade. Ik vrijwaar Hippisch Achterhoek BV tegen alle aanspraken van derden op grond van inbreuk op rechten.

Klik hier voor meer informatie over de algemene voorwaarden en het privacy statement