KNHS met Algemeen Directeur in gesprek over vertrek

7 december 2017

KNHS is met Rens Plandsoen, sinds 5 december 2016 algemeen directeur van de KNHS, in gesprek over haar positie. Reden hiervoor is een verschil van inzicht in de wijze waarop aan de organisatie leiding moet worden gegeven. Binnen de KNHS bestaat hierdoor geen draagvlak meer voor het door Rens Plandsoen gevoerde beleid.

KNHS heeft besloten dat Rens Plandsoen in afwachting van verdere besluitvorming geen werkzaamheden voor KNHS zal verrichten. Vooralsnog zullen Theo van der Meulen, financieel directeur, en Maarten van der Heijden, technisch directeur, de taken van de algemeen directeur waarnemen.

Het KNHS-bestuur is in overleg met Rens Plandsoen en beraadt zich over de te zetten vervolgstappen.

Bron: KNHSDeel dit bericht