Opgaveformulier Marathon Woold

Voor de dertigste maal wordt in het Woold een marathon verreden en wel op:

ZONDAG 11 JUNI

Met genoegen nodigen wij u hiervoor uit. Voor de verkenning bent u welkom op zaterdag 10 juni om 14.00 uur op het terrein van de fam. Hoijtink, Meerdinkweg 3.

Het inschrijfgeld bedraagt per aanspanning € 15,00 en deelnemers welke alleen de vaardigheid rijden betalen € 5,00, te voldoen bij aanmelding.

Inschrijfformulier en inschrijfgeld moeten voor 28 mei binnen zijn. ( NL73RABO0177899263)

Inleveren kan bij :
Edith Meekes, Schoolweg 14 Winterswijk- Woold

Ook kunt u het formulier mailen naar edith@meekes.com of hieronder digitaal invullen en opsturen (dan betalen voor aanvang van de verkenning en briefing)

Klik hier voor het inschrijfformulier » (of geef je hieronder digitaal op)

---Inschrijfformulier, max. 1 inschrijving per formulier---

LET OP!de aanmelding is alleen verzonden als u daarvan een bevestiging krijgt (onderaan het formulier én via de e-mail)!


Indeling naar oordeel van de organisatie.

Ben je jonger dan 14 jaar en wil je deelnemen aan de vaardigheidsklasse, dan is deze gratis. Een ervaren groom ouder dan 18 jaar is dan verplicht in deze klasse.

Deelnemer gaat akkoord met de reglementen zoals deze door de organisatie worden vastgesteld en accepteert dat deelname op eigen risico is en dat de organisatie nimmer aansprakelijk is voor eventuele schade. Het dragen van een cap is in alle rubrieken verplicht. Minimum leeftijd van de grooms is 14 jaar.

Ik heb de voorwaarden gelezen en ga akkoord.

LET OP!de aanmelding is alleen verzonden als u daarvan een bevestiging krijgt (onderaan het formulier én via de e-mail)!