Formulieren
Voor leden en aankomende leden

Voor de leden en aankomende leden

Hier vindt u het Huishoudelijk reglement en de statuten van de Winterswijkse Ruiter- en Pony Club, maar bijvoorbeeld ook het aanmeldingsformulier om lid te kunnen worden.

Informatieboekje WR & PC

Statuten WR & PC

klachtenprocedure

Huishoudelijk reglement

aanmeldingsformulier 2018